KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ok Mer Elektronik Ticaret Ve Satış Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1-Tanımlar:

a) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

b) Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişiyi,

c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

ç) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

d) Kanun: 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

e) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

f) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

g) Sicil: Başkanlık tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini,

h) Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2- Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu Ok Mer Elektronik Ticaret Ve Satış Hizmetleri Limited Şirketidir. Veri sorumlusu olarak sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla kişisel verilerinizi işlediğimizi müşterilerimizin bilgisine sunarız.

3- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Müşterilere ait kişisel veriler;

– Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, tahsilat, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişin alıcıya ulaştırılabilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vb.) yerine getirilebilmesi, gerekli durumlarda gider pusulası düzenlenebilmesi, alışverişe ilişkin elektronik faturanın alıcıya gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve müşteri işlem bilgileri (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışverişin içeriği, taksit bilgisi, ödeme şekli ve ödeme detayları, yararlanılan kampanya/indirim bilgileri)

– Fatura düzenlenebilmesi amacıyla alıcının kimlik ve fatura bilgileri, alıcı vergi mükellefi ise vergi numarası,

-Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileri (kredi kartı bilgileri şirketimizce kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmakta olup olası hata/aksaklık/iade gibi durumlarda para iadesinin yapılabilmesi için kredi kartı bilgilerinin ilk 6 ve son 4 hane bilgisi ile iadenin yapılacağı banka hesap bilgileri (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirketimiz tarafından hiçbir zaman görülmez ve kaydedilmez)

– Alışveriş sitemizi kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla site kullanım bilgileri,

– Alışveriş sitemizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

– İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,

– Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

– Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

– Şirketimiz, çağrı merkezimiz, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

– Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerini sağlama, hızlandırma, siparişleri alma ve teslim edebilme,

– Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,

– Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere alışveriş sitemizin ürün veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin sunduğu ürün veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında müşterilerin vereceği onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Üyelik Bilgileri:

– Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, müşterilerle akdedilecek üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad-soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgileri,

– Üye olarak site üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapılmasını sağlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi bilgileri) bilgileri,

– Üye olarak sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş bilgileri,

– Üyelik programlarından faydalanabilmek, genel veya kişiye özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, siteye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin yapılması, site üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek, kullanıcılara yönelik katalog, broşür basılı pazarlama materyalleri göndermek amaçlarıyla pazarlama bilgileri (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, adres, demografik bilgiler, anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, beğeniler, tercihler, arama hareketleri, segmentler, sepet bilgileri, geçmiş alışverişler ve bu alışverişlere ilişkin alışveriş tutarı, içeriği, ödeme yöntemi, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, çerez kayıtları, cihaz ID, iletişim tercihleri, kullanılan tarayıcı bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan operatör bilgisi, anket cevapları vb.) bilgileri tarafımızca işlenmektedir.

Ticari İletişim Süreçleri:

Kullanıcılar tarafından ticari iletişim izni-açık rıza verilmesi halinde; genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad-soyad) ve iletişim bilgilerini (telefon numarası, e-posta) işlemekteyiz.

Müşteri İlişkileri Süreçleri:

-İletişim kanallarımız üzerinden (çağrı merkezi, e-posta adreslerimiz, site veya mobil uygulama, sosyal medya, şikayet portalları vb.) şirketimizle iletişime geçildiği takdirde, tarafımıza iletilen sorun ve şikayetleri çözümlemek amacıyla kimlik (ad-soyad) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası ), finans bilgileri (kontrol ve iade işlemleri için IBAN numarası ve kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi) ile müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını işlemekteyiz.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler:

Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, haklarınız uyarınca tarafımızdan bilgi talep edilmesi halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad-soyad, doğum tarihi), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), müşteri işlem (alışveriş bilgileri, geri bildirimleriniz ve buna ilişkin anket cevaplarınız),  fatura ve işlem güvenliği (IP bilgileri, site veya mobil uygulama kullanıma ve alışverişlere, üyeliğe, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin kayıtlar) bilgiler ile hukuki işlem bilgileri (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) tarafımızca işlenmektedir.

Etkinlik Süreçleri:

Şirketimiz tarafından düzenlenen/duyurulan kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız halinde ilgili etkinliğe ilişkin işlemlerin yapılabilmesi, etkinliklerin sonuçlandırılması, gerekli durumlarda tarafınıza ödül ürün gönderilmesi amaçlarıyla kimlik (ad-soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres) verileri işlenmektedir.

4- Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

– Müşterilere ait kişisel veriler, alışveriş sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alışveriş sitemizin ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alışveriş sitemizin ve alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alışveriş sitemizin sunduğu ürün veya hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

-Kullanıcının ad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9.01.2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

-Şirketimiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartları sağlamak şartıyla yurt içinde 3. kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

5- Kişisel Veri İşleme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimize ait internet sitemize elektronik ortamda yapılan üyelik işlemleri ve alışverişlerde kişisel veriler mesafeli satış sözleşmesi kurulması sürecinde sistemimize işlenmektedir.

6- Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler müşterinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgilinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür;

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

-İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

-İlgili üye/kullanıcı istediği zaman ve “hiçbir gerekçe göstermeksizin” ticari elektronik iletişimi reddedebilir, açık rızaya dayalı kişisel veri işlenen hallerde ise açık rıza geri çekilerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçleri durdurulabilir.

7- Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

-İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru: Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından şahsen veya vekilleri aracılığıyla yapabileceği gibi aşağıda yazılı adreslere posta yolu veya kayıtlı elektronik posta yoluyla da yapılabilir. Alışveriş sitemize yapılan talepler değerlendirilerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

İsim/Unvan: Ok Mer Elektronik Ticaret Ve Satış Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres: Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No : 99 Daire:12 Şişli/İstanbul

E-Posta: info@grezel.com

Telefon: 08507072826