İPTAL İADE KOŞULLARI

   İPTAL – İADE KOŞULLARI

1- Kullanmakta olduğunuz internet sitesi www.grezel.com üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde size sunulan ön bilgilendirme ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2- Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

3- Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4- Satın alınan her bir ürün veya hizmet, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5- Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6- Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde alıcıya bu durumu bildirmek zorunda olup, 10 gün içerisinde de toplam bedel alıcıya iade etmek zorundadır.

7- Alıcı satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

8- Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmez ise; alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.

9- Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum alıcıya bildirilir. Alıcı;

a)siparişin iptalini,

b)ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya

c)engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir.

Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 3 iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse bu iptalden itibaren yine 3 iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir. Alıcının hesabına ücret aktarımı tamamıyla bankanın sorumluluğundadır.

10- Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol ederek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunma yükümlülüğü alıcıya aittir. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa alıcı, kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamalıdır. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul edilir. Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vb durumlar tespit edildiği hallerde ürün iade alınmayacak ve bedeli iade edilmeyecektir.

CAYMA HAKKI:

1- Alıcı (tüketici) 14 (on dört) gün içerisinde satıcıya bildirmek şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

2- Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

-Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

-Birden fazla parçadan oluşan mallarda, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

– Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, alıcının veya alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

– Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

3- Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

4- Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde;

-Ürünün faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.)

-İade formu (ekte sunulu),

-İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5- Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde de malı iade almakla yükümlüdür.

6- Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7- Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülür ise kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8- Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9- Alıcının cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

-Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler,

-Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler

-Geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler

-Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler,

-Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler,

 -İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler,

-Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,

-Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,

-Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,

– Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmet sözleşmeleri,

– Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallar,

– Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, alıcının onayı ile ifasına başlanan hizmetler

– Ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının alıcı tarafından açılmış olması halinde iadeleri Yönetmelik gereği mümkün değildir.

– Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmeleri için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları:

Alıcı, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ile vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

                                                             CAYMA FORMU

      (Bu form, sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir)

grezel.com e-ticaret sitesiyle faaliyet gösteren, Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No : 99 Daire:12 Şişli/İstanbul  adresinde yerleşik Ok Mer Elektronik Ticaret Ve Satış Hizmetleri Limited Şirketi’ne (info HYPERLINK “mailto:destek@eksikgedik.com”@grezel.com)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Sipariş numarası:

-Cayma hakkına konu mal:

-Cayma hakkına konu malın bedeli:

-Alıcının adı ve soyadı:

-Alıcının adresi:

– Tarih ve kağıt üzerinde gönderilecekse alıcının imzası